Televízne a anténne rozvody, STA

Televízne rozvody a spoločná televízna anténa (STA) sa inštalujú najmä v obytných budovách, hoteloch, školských zariadeniach, ale aj v administratívnych a priemyselných objektoch. Jedná sa väčšinou o vnútorné káblové rozvody pre šírenie obrazových analógových alebo digitálnych signálov. STA je systém, ktorý sa skladá z káblových rozvodov, centrálnej stanice, zosilňovačov a sústavy pozemných či satelitných antén. V dobe šírenia televízneho signálu digitálne sa začína preferovať realizácia STA systémov formou dátových rozvodov prostredníctvom štrukúrovanej kabeláže. Toto médium sa potom stáva univerzálnym pre šírenie dátových paketov, televízneho a telefónneho signálu. Pri projekte STA sa konzultuje použitý systém a nosné médium aj s telekomunikačnými operátormi, s ktorými sa predpokladá spolupráca pri prevádzkovaní telekomunikačných a retransmičných služieb. Analógové šírenie signálu zostáva stále populárne hlavne kvôli malej technologickej náročnosti pre objekty z nižšou pridanou hodnotou. Tlak na nové technológie sa prejavuje hlavne oblasti komerčných stavieb a tento trend bude aj naďalej pretrvávajúci. Šírenie a príjem televízneho signálu upravuje legislatíva a prvotným predpokladom využívania služieb STA sú profesionálne zrealizované rozvody STA, zrealizované na základe odborných predpokladov.

Inštalácie STA sa realizujú v rámci inštalácie slaboprúdových rozvodov. Pri sprevádzkovaní a správnom nastavení technologických zariadení a anténnych systémov využíva spoločnosť J-elmont s.r.o. tím špecialistov, disponujúci zariadeniami umožňujúcimi optimálne naladenie a zafixovanie parametrov systému. Inštalácie STA sa realizujú podľa vopred optimalizovaného projektu, ktorý zahŕňa aktuálne a aj budúce požiadavky, kladené na systém STA pre konkrétny objekt.

Partneri pre oblasť