Prístupové a dochádzkové systémy

Prístupový systém zabezpečuje monitoring a kontrolu pohybu osôb v objekte podľa určitých, vopred stanovených podmienok. Systémy slúžia k riadeniu prístupu osôb do jednotlivých priestorov, respektíve pridelujú prístup oprávneným osobám do určitých prietostov. Zariadenia riadiace a monitorujúce jednotlivé vstupy (turnikety, brány, závory, čítačky) sú ovládané bezkontaktnými čipovými kartami, čipovými kľúčmi, biometrickým údajom alebo na základe hlasového alebo iného vstupu . Princíp spracovania informácie je verifikácia so vzorkou kódu, ktoý je priradený k jednotlivým osobám, ktorých pohyb sa v objekte predpokladá.

Tento systém môže byť prevádzkovaný samostatne, alebo v rámci komplexného bezpečnostného systému s pripojením na zariadenia EZS, CCTV, MaR alebo EPS.

V konkrétnej aplikácii sú potom riadené turnikety, bránky, závory, časové spínače, odčítané peniaze z konta karty, zamykanie šatňovej skrinky, otvárané dverné zámky. Dochádzkový systém registruje všetky príchody a odchody zamestnancov na pracovisko. Spolu s časom prechodu je registrovaný typ prechodu (príchod do práce, odchod z práce, odchod k lekárovi, návrat od lekára, služobný odchod, služobný príchod, súkromné prerušenie pracovnej doby, atď.). Výkonný software odbúravá ručné spracovávanie odpracovanej doby a umožňuje automatické prevody do ďalších informačných systémov (personalistika a mzdy).

Prístupové a dochádzkové systémy sú inštalované v administratívnych budovách, úradoch a štátnych inštitúciách ale aj v spoločnostiach, kde na základe vstupnej a výstupnej informácie kontrolujú pohyb zamestnancov na pracovisku resp. Pri návrhu systému je nutné dokonale poznať objekt, jeho charakter a účel. Návrh systému dochádzky a kontrolu vstupu vyžaduje prácu s niektorými modelmi matematiky a logiky. Spoločnosť J-elmont s.r.o. spolupracuje s dodávateľmi, ktorý ponúkajú otvorené a komoplexné riešenia, certifikované daňovými a bezpečnostnými legislatívnymi subjektmi.

Partneri pre oblasť