Pobočkové telefónne ústredne a dorozumievacie systémy

Telefónny systém je nepostrádatelnou a každodenne využívanou súčasťou všetkých typov obytných , kancelárskych a priemyselných priestorov. Súčasný prudký rozvoj v oblasti telekomunikačných technológií prináša so sebou nové technológie, na ktoré je nutné pružne reagovať. Ide najmä o systémy a technológie, ktoré výrazne šetria prevádzkové náklady na telefonovanie a faxovanie alebo umožňujú využitie privátnych dátových sietí na prenos hlasu a tým zaniká potreba budovania paralelnej telefónnej kabeláže. Každý projekt vyžaduje individuálne riešenie, založené na technológiách ISDN, GSM, DECT a pod. Využívané sú napríklad systémy s automatickou voľbou najvýhodnejšieho operátora, systémy umožňujúce prepojenie pobočkových ústrední v rôznych lokalitách do jedného systému atď.

Nový prístup umožňuje vybudovanie telefónneho systému buď na báze klasickej telefónnej ústredne, alebo využitím dátových sietí. Technológia využívajúca dátové siete sa nazýva VoIP a je výhodná pre spoločnosti, ktoré majú viacero pracovísk na Slovensku alebo a v zahraničí. Umožňuje prepojenie telefónnych ústrední jednotlivých pobočiek, vnútrofiremnú komunikáciu, komunikáciu medzi vzdialenými pobočkami prostredníctvom dátovej WAN siete a použitím vhodnej brány aj telefónovanie v externej sieti.

Špecifickou kategóriou sú systémy intercall, využívané v hotelovom a zdravotníckom sektore ako aj v oblasti veľkých administratívnych budov štátnej správy.

Väčšina inštalácií je v dnešnej dobe realizovaná zariadeniami popredných svetových lídrov v tejto oblasti, ktorí dokážu pokryť požiadavky veľkých clustrovaných pobočkových ústrední až po koncové zariadenia. Praktické skúsenosti a pravidelné vzdelávanie v tejto oblasti umožňuje spoločnosti J-elmont s.r.o. projektovať a realizovať zákaznícke riešenia s výhodným pomerom cena/výkon v prospech funkcionality.

Partneri pre oblasť