Meranie a regulácia

Spoločnosť J-elmont s.r.o. ponúka široký sortiment prvkov merania a regulácie rôznych výrobcov ako je SIEMENS, Sauter, Amit.

Našim cieľom v tejto oblasti je čo najefektívnejšie využívanie energii zo zámerom dosiahnutia maximálnych úspor. Sústreďujeme sa predovšetkým na riadenie vzduchotechnických a chladiacich technológii, riadenie kotolní výmenníkových staníc a drobných technologických celkov .

Taktiež berieme zreteľ na čo najväčší komfort pri používaní nami ovládaných technológii.

Ponúkame svojim zákazníkom kompletný servis od zadania zákazky, cez projekt, dodávky, montáž, technickú správu,… až po odovzdanie zákazky a servis .