Ponuka služieb

Zameranie spoločnosti J-elmont s.r.o. je možné rozdeliť do navzájom veľmi úzko súvisiacich činností, nami ponúkaných služieb v oblasti komplexných elektroinštalácií, ktoré vytvárajú celok, navzájom prepojených a komunikujúcich systémov. Nazývame ich Inteligentné elektrické inštalácie.

Z našej ponuky sem patria:

  • Elektroinštalácie silnoprúdu, vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie, vonkajšie osvetlenie,
  • prípojky NN, trafostanice
  • Elektroinštalácie s inteligentným systémom riadenia
  • Infokomunikačné systémy, do ktorých patria: štruktúrované kabeláže, optické siete, pobočkové telefónne ústredne
  • Technologické vybavenie inteligentných budov do ktorých radíme: Elektrickú požiarnu signalizáciu, Požiarno-evakuačný rozhlas, Kamerové, zabezpečovacie, prístupové a dochádzkové systémy. Meranie a regulácia.
  • Komplexnosť ponuky spoločnosti ELIMER, a.s. zaručujú činnosti projekcia, inžiniering, realizácia a servis, pre všetky oblasti súvisiace so silnoprúdovými a slaboprúdovými inštaláciami.