O nás

J-ELMONT vznikla ako nová spoločnosť v roku 2011 pod vedením skúsených odborníkov v oblasti na elektromontážne práce so širokým portfóliom služieb ktoré sa orientujú na realizáciu svetelných a technologických montáží priemyslových, obchodných, bankových, zdravotníckych a ostatných objektov, takisto i na káblové rozvody, verejné osvetlenia, bleskozvody, opravy a rekonštrukcie elektroinštalácií a mnohé ďalšie. Komplexný zoznam v časti: Ponuka služieb Prednosťou spoločnosti J-ELMONT je predovšetkým spoľahlivosť, solídne jednanie a vysoká kvalita všetkých nami vykonávaných prác bez sebe menších kazov, nedorobkov a zbytočných reklamácií. Služby zaisťujeme od spracovania projektovej dokumentácie cez dodávky, montáže, uvedenie do prevádzky, až po servis zariadení.Poskytujeme kvalitné, spoľahlivé a ekonomicky čo najvýhodnejše riešenia na technicky vysokej úrovni stále rastúcemu počtu zákazníkov a partnerov.Všetci naši pracovníci sú pravidelne školení v oblasti BOZP a PO, prác vo výškach a majú všetky potrebné osvedčenia a oprávnenia potrebné na činnosti, ktoré vykonávajú.